Ako uzatvoriť PZP online

1. Základné údaje

Prvým krokom je vyplnenie základných údajov o vozidle a jeho majiteľovi. Všetky údaje je potrebné vyplniť z technického preukazu pre správny prepočet ceny a online poistenie auta.

Ak si pri vypĺňaní formulára nebudete istý správnosťou zadaných údajov použite pomocníka a kliknite na ikonku „i“ ktorá je na konci bunky.


Po zodpovedaní všetkých otázok a vyplnení údajov stlačte tlačidlo „POKRAČOVAŤ“ Pokiaľ ste všetky údaje zadali správne, kalkulačka Vám vypočíta ponuky. Ak nejaký údaj nie je správne zadaný, označí sa Vám vo formulári červenou farbou. V takom prípade ho vyplňte správne a znovu kliknite na „POKRAČOVAŤ“.

Od tohto kroku je internetové spojenie chránené bezpečnostným certifikátom a je šifrované. Slúži to na ochranu prenášaných osobných údajov pred ich zneužitím. Bezpečnosť citlivých údajov je tak v plnej miere zabezpečená.
2. Kalkulácia poisteného

Ak ste v predchádzajúcom kroku zadali správne údaje zobrazia sa Vám ponuky Povinného zmluvného poistenia (ďalej len PZP) ktoré sú zoradené od najnižšej ceny zákonnej poistky po najdrahšiu.

Pri každej poisťovni máte možnosť zobraziť informácie o výške poisteného krytia, asistenčných službách a bonusoch pri jednotlivých ponukách a to tak, že umiestnite kurzor myšky na tú-ktorú poisťovňu a kliknete na ňu. Vyberte si poistenie, ktoré najviac vyhovuje Vašim potrebám.

Ak ste sa rozhodli pre konkrétnu ponuku, pokračovať v uzatvorení PZP online budete po stlačení tlačidla „POISTITE SA
3. Údaje o poistníkovi

Ďalšie údaje už slúžia na spracovanie návrhu pre uzatvorenie poistnej zmluvy pre poisťovňu. Táto komunikácia je šifrovaná. Údaje, ktoré ste zadávali v predchádzajúcom kroku sa Vám už automaticky vyplnili a preto už v prvom kroku pri výpočte ponuky je potrebné zadávať pravdivé hodnoty.

Pri vypĺňaní formulára si dávajte pozor, aby ste správne vyplnili email! Na ten Vám príde zmluva aj všetky potrebné dokumenty k uzatvorenému poisteniu.


Ak chcete, aby Vám korešpondencia prišla na inú adresu, označte odpoveď „nie“ pri otázke „Korešpondenčná adresa je rovnaká ako adresa poistníka ?“ a vyplňte adresu pre doručenie dokumentov.

Pri otázke „Držiteľ je tá istá osoba ako poistník“ nie vždy musí byť poistník tá istá osoba ako vlastník napr.: leasing, úverová zmluva, majetok niekoho iného atď. Preto tieto údaje prosím vyplňte z veľkého technického preukazu (Osvedčenie o evidencii).

Vyberte si frekvenciu platby poistného a stlačte tlačidlo „POKRAČOVAŤ
4. Údaje o vozidle

V tomto kroku doplňte všetky potrebné údaje o aute z technického preukazu.

Ak je vozidlo pred registráciou (prvou alebo pri prepise) označte „áno“ na otázku Vozidlo pred registráciou. Kolónky Evidenčné číslo vozidla (ŠPZ) a Číslo osvedčenia o evidencii (papierový TP) zmiznú. Tieto údaje treba dodatočne nahlásiť. Naskenovaní nový technický preukaz môžete poslať na info@x-poistenie.sk a dohlásenie údajov do zmluvy zabezpečíme za Vás.

Po doplnení všetkých údajov stlačte tlačidlo „POKRAČOVAŤ
5. Zhrnutie – O vozidle a poistení

Posledná kontrola Vami zadaných údajov o vozidle, výbere zmluvy, platbe a začiatku poistenia pred uzatvorením zmluvy.

Posledným krokom pred predložením a uzatvorením poistnej zmluvy je súhlas s uvedenými poistnými podmienkami (prípadne zmluvnými dojednaniami), obchodnými podmienkami a s podmienkami uzatvorenia poistnej zmluvy. Všetky vyhlásenia sú zo zákona a potrebné pre uzatvorenie zmluvy na diaľku.


Je potrebné si prečítať Vyhlásenia a vyjadrenia k zmluve o poskytnutí finančnej služby a ak súhlasíte s podmienkami uzatvorenia zmluvy zaškrtnite políčko „Súhlasím“ a stlačte tlačidlo „POTVRDIŤ PREDLOŽENIE NÁVRHUVaše Auto je POISTENÉ! jediným krokom je zaplatiť poistné.

V poistnej zmluve sú zaznamenané všetky údaje ako dátum, čas uzatvorenia poistenia a od kedy ste poistení.


Automaticky sa Vám vygenerujú podklady k zmluve ako sú:

  • Návrh poistnej zmluvy
  • Dočasná biela karta (platnosť 1 mes.)
  • Záznam o dopravnej nehode
  • Údaje k platbe
  • Všeobecné poistné podmienky
  • Informácia pred uzatvorením na diaľku
  • mluvne dojednania
  • Atď.Tieto doklady si môžete stiahnuť a vytlačiť. Dokumenty Vám prídu aj na Vami zadaní email.

V prípade začiatku poistenia s okamžitou platnosťou, Vám odporúčame vytlačiť si dočasnú bielu kartu spolu s návrhom poistnej zmluvy, ktoré Vám budú slúžiť ako doklad o uzatvorení PZP.

V návrhu poistnej zmluve je vždy vyznačená lehota do kedy je potrebné uhradiť poistné za PZP. Vaše vozidlo je poistené od doby, ktorú ste uviedli ako začiatok poistenia, ale iba za splnenia podmienky, že danú výšku poistného uvedenú v návrhu poistnej zmluvy uhradíte do stanovenej lehoty.

Po zaplatení poistného do stanovenej lehoty Vám poisťovňa zašle bielu a zelenú kartu pre celé poistné obdobie.

Všetky Vaše uzatvorené zmluvy cez www.x-poistenie.sk budete mať dostupné 24h denne vo svojej klientskej zóne na našej web stránke. Prístup do klientskej zóny (prístupové meno a heslo) Vám prídu do Vami zadaného emailu. Pri uzatvorení prvej zmluvy.

Ak budete chcieť uzatvoriť ďalšiu poistnú zmluvu pokračujte prosím prihlásením do svojej klientskej zóny.