Ako sa vypočíta dôchodkový vek?Nárok na dôchodok vzniká dovŕšením dôchodkového veku. Od 1. januára 2017 nastali zmeny. Dôchodkový vek sa bude každým rokom zvyšovať. Zmeny sa týkajú všetkých poistencov narodených od 1.1.1955. Viete, ako sa počíta dôchodkový vek a od čoho závisí?

Ako sa určuje dôchodkový vek?

Dôchodkový vek v príslušnom kalendárnom roku sa určuje ako dôchodkový vek v predchádzajúcom kalendárnom roku + stanovený počet dní. Stanovený počet dní závisí od vývoja priemernej strednej dĺžky života v Slovenskej republike. V roku 2017 to znamenalo číslo 76. V roku 2018 už 139. Ďalšie roky sa bude dôchodkový vek stále zvyšovať.

Pre koho platia zmeny?

Zmeny platia pre všetkých poistencov narodených od 1.1.1955. Dôchodkový vek u žien je podobný ako u mužov. Znižuje sa na základe počtu vychovávaných detí. Predĺžovanie dôchodku neplatí pre ženy s deťmi narodených do roku 1962. Ťažko pracujúci ľudia môžu ísť do “preddôchodku” už o 2 roky skôr.

Hranica dôchodkového veku nie je určená

Ministerstvo argumentuje zvyšovanie tým, že sa ľudia dožívajú viac, ako v minulosti. Veľkým problémom môže byť nestanovená hranica dôchodkového veku. Česká republika tento problém vyriešila nastaveným hranice odchodu do penzie na 65 rokov. Budú musieť na Slovensku pracovať aj sedemdesiatnici? Uvidíme…

Výšku dôchodkového veku si môžete vypočítať v nasledujúcej tabuľke:

Výpočty sú orientačné.

Zdroj: ekonomika.sme.sk

Ďalšie aktuality