Nové pripoistenie rizík teroristického útoku z dielne ČSOB.V posledných rokoch sa stupňujú násilné činy zo strany rôznych radikálov, zamerané proti konkrétnym osobám, ale aj proti obyčajným ľuďom, ktorí sa úplne náhodou vyskytujú v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Hovoríme o terorizme, čo je politicky alebo nábožensky motivované násilenstvo. V poisťovníctve je terorizmus posudzovaný ako tzv. politické riziko, podobne ako vojna, štrajk, vzbura, občianske nepokoje. Na túto situáciu začínajú reagovať poisťovne aj v kategórii produktov životného poistenia.

ČSOB Poisťovňa napríklad prišla v polovici februára s novinkou – pripoistením následkov teroristického činu.

„Podľa prieskumu o spokojnosti klientov s poisťovňami, patrí ako najčastejší dôvod sklamania zo služieb poisťovní jednoznačne poistné plnenie. Nespokojných je totiž až 36 % respondentov. Pritom časť z týchto klientov by sklamaná nemusela byť, ak by vedela, že ich ujma patrí k poistným výlukám. To znamená, že ide o udalosť, na ktorú sa poistenie nevzťahuje,“ vysvetľuje v tejto súvislosti Pavel Škriniar z portálu financnahitparada.sk
„Štandardne poisťujeme riziko teroristického útoku v cestovnom poistení. Čoraz častejšie sa však stretávame s otázkami klientov, ako je to v prípade životného poistenia, ak utrpia zdravotnú ujmu v dôsledku takéhoto činu. Práve preto sme sa rozhodli priniesť jedinečnú novinku na trh, a to je možnosť samostatného pripoistenia k životnému poisteniu pre toto riziko,“ uvádza riaditeľ Odboru produktového manažmentu ČSOB Poisťovne Peter Ripka.

Pripoistenie je platné na Slovensku a po celom svete, s výnimkou krajín, do ktorých vydalo Ministerstvo zahraničných vecí odporúčanie necestovať.

Pripoistenie proti následkom teroristického činu si môžu klienti uzatvoriť k už platným aj novým zmluvám, a to konkrétne pre smrť a trvalé následky úrazu až do výšky 50 000 EUR.