Dôchodkový vek sa opäť zvyšuje. Prečo?Ako vraví jedno príslovie: Do staroby som sa staral o to, aby som dobre žil, v starobe o to, aby som dobre umrel. No bude tomu skutočne tak ?

Podľa najnovších zistení si na zaslúžený oddych budeme musieť ešte o niečo dlhšie počkať, ale nie VŠETCI!

Ministerstvo práce už rozhodlo, že sa dôchodkový vek zvýši o 76 dní, čo je viac ako dva mesiace. Pre bežného Slováka to znamená, že na dôchodok musí pracovať až do veku 62 rokov a 76 dní. Zmena sa bude týkať poistencov narodených po 31. decembri 1954.

Výnimka neskoršieho odchodu do dôchodku sa netýka troch skupín ľudí:

1. žien narodených od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1961, ktoré vychovali aspoň dve deti

Tieto ženy môžu ísť do penzie skôr, a to podľa počtu vychovaných detí.

2. ľudí, ktorí pracovali vo zvýhodnených pracovných kategóriách

Ide o tzv. prvú pracovnú kategóriu, kam patria napríklad baníci, letci, potápači, pracovníci pri ťažbe kameňa, v jadrových elektrárňach alebo pri práci s chemickými karcinogénmi.

3. Slovákov, ktorí sa narodili do 31. 12. 1954

Títo ľudia už dosiahli alebo dosiahnu dôchodkový vek v tomto roku.

„Ak by sa dôchodkový vek nepredlžoval, narastajúce výdavky na dôchodky by bez adekvátnych opatrení mohli spôsobiť až bankrot krajiny,"

- tvrdí riaditeľ INEKO Peter Goliáš.