Groupama garantuje likvidáciu škody do desiatich dníGroupama ako jediný poisťovateľ na Slovensku svojim klientom zaručuje, že škodovú udalosť uzavrie najneskôr do desiatich dní. Ak nie, zaplatí za nich poistenie na pol roka.

Nová služba Garancia rýchlosti likvidácie sa týka všetkých škodových udalostí, ktoré vzniknú klientovi Groupama z havarijného poistenia a poistenia majetku. Ide o bezplatnú službu, ktorú bude Groupama automaticky poskytovať na všetky škodové udalosti nahlásené od 7. septembra. „To znamená, že garancia sa vzťahuje nielen na nové, ale aj na všetky existujúce poistné zmluvy,“ hovorí riaditeľ Groupama poisťovne a. s., pobočky poisťovne z iného členského štátu, Tomáš Kalivoda.

Škodové udalosti sú pre klientov vždy nepríjemné, preto je naším cieľom ich čo najrýchlejšie ukončiť. Určili sme si na to maximálne 10 dní,“ informuje T. Kalivoda.

Ak poisťovateľ nestihne vybaviť likvidáciu škodovej udalosti do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia posledného dokumentu, resp. odo dňa posledného úkonu potrebného na prešetrenie udalosti, zaplatí za klienta šesťmesačné poistné na poistnú zmluvu, na ktorú sa škodová udalosť viaže. „Jedinou podmienkou je, že musíme mať k dispozícii všetky podklady, aby sme mohli začať riešiť škodovú udalosť,“ dodal T. Kalivoda.

Klient bude môcť nahlásiť škodu všetkými dostupnými spôsobmi, tak ako doteraz. Po obhliadke a sumarizácii škodovej dokumentácie a vyčíslení sumy poistného plnenia bude Groupama klienta prostredníctvom SMS informovať o uzatvorení prešetrovania. Následne mu zašle list s informáciami o výške poistného plnenia a zadá príkaz na jeho úhradu. V prípade, že klient nebude mať na vyplatenie poistného plnenia nárok, oznámi mu, z akých dôvodov.

Zdroj: Groupama