Groupama uhrádza škody z PZP v cenách nových náhradných dielovGroupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, prestáva uplatňovať amortizáciu pri povinnom zmluvnom poistení. V praxi to znamená, že škody z PZP spôsobené ich poistenými bude uhrádzať pre osobné motorové vozidlá v cenách nových náhradných dielov, bez zohľadnenia ich opotrebenia.

Táto novinka sa vzťahuje na všetky škody, ktoré vznikli od 1. 2. 2016, na všetky nové a už aj existujúce zmluvy povinného zmluvného poistenia, a to bez navýšenia ceny. Po zavedení úrazového poistenia vodiča v povinnom zmluvnom poistení a 10–dňovej garancii likvidácie škodovej udalosti pri havarijnom poistení a poistení majetku, je to ďalší férový krok poisťovne smerom ku všetkým vodičom.

Zrušenie amortizácie je dobrá správa najmä pre majiteľov starších automobilov. Doteraz totiž museli doplácať časť z ceny nových súčiastok napriek tomu, že dopravnú nehodu nezavinili. Hoci terajší postup je v súlade s platným zákonom, vodiči sa často sťažovali.

Výsledok bol taký, že ak si poškodený dal opraviť auto z povinného zmluvného poistenia vodiča, ktorý nehodu zavinil, poisťovňa mu nie vždy preplatila plnú výšku nákladov. Ako dôvod uviedla práve to, že výmenou poškodených starých dielov za nové nastalo zhodnotenie auta.

Na rôznych diskusných fórach vodiči opisujú svoje nie práve príjemné skúsenosti. „Pri brzdení do mňa zozadu narazilo iné auto. Poškodilo mi nárazník, kufor a zadné svetlá. Spísali sme zápis o nehode a následne som oznámil celú vec do poisťovne vodiča, ktorý zapríčinil nehodu. Po oprave v servise mi však preplatili len časť nákladov, zvyšok som musel doplatiť sám. Nechápem z akého dôvodu, veď nehodu som nezavinil. Prečo mám platiť nejakú amortizáciu?“

V skutočnosti majiteľ poškodeného auta nemal veľmi na výber. Bez vlastného zavinenia sa dostal do situácie, že musel doplatiť časť peňazí, aby mohol svoje vozidlo používať tak ako predtým. Časť škody, ktorú mu spôsobil niekto iný, zaplatil aj on sám.

Bez amortizácie od 1. 2. 2016

Odteraz uhradíme primerané náklady na opravu osobného motorového vozidla po dopravnej nehode bez zníženia plnenia o amortizáciu. Poistné plnenie nad rámec zákona budeme poskytovať bez navýšenia poistného, pričom toto opatrenie sa vzťahuje na všetky nové aj existujúce poistky,“ hovorí riaditeľ Groupamy Tomáš Kalivoda.

Považujeme to za férovejšie voči našim klientom, ako aj poškodeným osobám,“ dodáva Tomáš Kalivoda. To znamená, že Groupama za svojho klienta bez prieťahov vyrieši nároky poškodeného, ktorý sa tak nebude musieť podieľať na uhradení nákladov za opravu a obidve strany, vinník aj poškodený môžu nepríjemnú udalosť uzatvoriť.