Havarijné poistenie spoľahlivo ochráni vaše autoAk chcete svoje auto chrániť pred krádežou, poškodením alebo vyčíňaním počasia, stavte na havarijné poistenie.

Havarijné poistenie slúži na náhradu škôd, ktoré na poistenom vozidle vzniknú ako následok dopravnej nehody, krádeže, vandalizmu či živelnej udalosti. Bežná poistka na auto ich zväčša nezahŕňa. Preto si neváhajte uzatvoriť havarijné poistenie, ak vlastníte nové auto. Ak má viac ako 10 rokov, havarijné poistenie sa vám uzatvárať neoplatí. Poistné plnenie je totiž obmedzené neustále sa znižujúcou trhovou cenou vozidla.

Ak nenajazdíte veľa kilometrov a vlastníte ojazdené, resp. staršie auto, môžete si uzatvoriť havarijné poistenie pre prípad vybraných rizík. Je lacnejšie a zahŕňa napríklad poškodenie káblov hlodavcami, stretnutie s lesnou zverou, rozbitie skiel či odcudzenie auta.

Výpočet poistného plnenia vychádza z nových cien náhradných dielov a práca na vozidle sa prepláca podľa limitu, ktorý je uvedený v poistnej zmluve. V prípade, že došlo k totálnej škode a vozidlo sa neoplatí opravovať, vám poisťovňa vyplatí poistné plnenie vo výške časovej ceny vozidla, a to po odpočte použiteľných zvyškov a dohodnutej spoluúčasti. Spoluúčasť je dohodnutá v zmluve, je to najčastejšie 5%, 2% alebo 0%, cenu zvyškov vozidla určí poisťovňa.

Spoluúčasť 0%: ide o najdrahší variant, ktorý odporúčame, pretože často vie zachrániť rodinný rozpočet!

Ak viete, že si staršie a poškodené auto dokážete opraviť sami, môžete si uzatvoriť len havarijné poistenie s obmedzeným plnením. Cena práce sa tu určuje maximálnou sadzbou za normohodinu podľa značky vozidla a typu práce, ktorá bola potrebná na jeho opravu.

Pozor! Havarijné poistenie sa nevzťahuje na škody, ktoré vznikli napríklad pod vplyvom alkoholu, korózie, úmyselného konania užívateľa vozidla, chybnej konštrukcie, nesprávnej obsluhy, v dôsledku vedenia vozidla osobou, ktorá ešte nemá vodičský preukaz, v dôsledku skratu alebo používania vozidla na iné účely, ako sú uvedené v poistnej zmluve.

Výpočet havarijného poistenia vám radi pripravíme pomocou *formulára na našej webovej stránke. Poistenie auta online tak zvládnete rýchlo a jednoducho.

*Formulár nájdete na adrese: https://x-poistenie.sk/kalkulacia/auto/havarijne-p...