Konkurz Rapid life sprevádzajú komplikácie. Ovplyvní dlhý proces šancu na odškodnenie klientov?Košická poisťovňa Rapid life je od 15.júna 2017 pod nútenou správou. Dôvodom je podozrenie na viacnásobné porušenie zákona. Na zvláštne praktiky poisťovne doplatili jej klienti, ktorí prišli o celoživotné úspory. Oficiálne zostalo nevyplatených vyše 15 000 ľudí.

Klienti sa do konkurzu poisťovne Rapid life mohli prihlásiť do 15.marca. Ak tak neurobili, ich nárok na vyplatenie zaniká, vzhľadom na to, že s vyhlásením konkurzu na majetok poisťovne, zanikli aj poistné zmluvy a všetky začaté exekučné konania týkajúce sa majetku poisťovne, sa zastavili. Ak sa poistenci prihlásia po termíne, budú si môcť ešte uplatňovať svoje nároky, ale prídu o právo hlasovať na veriteľskej schôdzi.

Spotrebiteľské centrum, ktoré zastupuje takmer 5000 klientov skrachovanej poisťovne Rapid life, hovorí, že konkurz sprevádzajú komplikácie. Jednou z nich je, že poisťovňa má nového konkurzného správcu, ktorý sa najprv musí s celým prípadom oboznámiť. Národná banka Slovenska uvádza, že Danu Hušťákovú nahradil Martin Morochovič. Klienti tak museli posielať prihlášky na novú adresu. Jeden rovnopis priamo konkurznému správcovi a druhý na okresný súd.

Riaditeľ Spotrebiteľského centra Miroslav Antoňák uviedol, že vzhľadom na komplikovanosť prípadu sa môžu správcovia opäť meniť, čo by znamenalo, že sa konkurz natiahne a zasadnutie veriteľského výboru sa môže konať až o rok.

Ďalšie aktuality