Poznáte krajiny s najnižším vekom odchodu do dôchodku?Po dosiahnutí dôchodkového veku sa začína ďalšia etapa života. Nie všetci si ju môžu užívať naplno.

Aké poznáme zaujímavosti o dôchodkoch?

  • -Dôchodkový vek na Slovensku neznamená automatické skončenie pracovného pomeru a nie je ani výpovedným dôvodom.
  • -Ak platíte nízke odvody počas podnikania, hrozí vám aj nízky dôchodok. Podnikatelia, ktorí si v preddôchodkovom veku platili odvody z minima, dostávajú v súčasnosti dôchodok iba 220 eur, čo je výška pod úrovňou minimálnej mesačnej mzdy.

Krajiny s najnižším dôchodkovým vekom:

1.Turecko
Dôchodkový vek: 45 rokov
Dôchodkový vek v Turecku bol ešte pred časom 60 rokov, avšak následkom hospodárskej krízy bol vek znížený. Turci však musia mať odpracovaných 25 rokov, aby mohli poberať starobný dôchodok.

2.Grécko
Dôchodkový vek: 57 rokov
Ešte v roku 1959 bol dôchodkový vek v Grécku 55 rokov, dnes je o dva roky viac. Aby však krajina znížila svoj rozpočtový deficit, očakáva sa, že zvýši dôchodkový vek na 63 rokov do roku 2015.

3.Bolívia
Dôchodkový vek: 58 rokov
Muži kedysi odchádzali do dôchodku vo veku 65 rokov a ženy vo veku 60 rokov. V dnešnej dobe sa vek do dôchodku znížil pre obidve pohlavia na 58 rokov. Rozhodnutie krajiny bolo podmienené skutočnosťou, že celosvetový trend odchodu do dôchodku, ako aj predpokladaná dĺžka života stúpa, zatiaľ čo pôrodnosť klesá.

4.Taliansko
Dôchodkový vek: 59 rokov
Taliani môžu odísť do dôchodku vo veku 59 rokov. V Taliansku sa vek odchodu do dôchodku neustále menil. Z veku 60 rokov ho znížili na 55 rokov a v dnešnej dobe je pri veku 59 rokov. Do roku 2030 sa však očakáva ďalšie zvýšenie na 65 rokov.

5.Kórea, Luxembursko, Maďarsko
Dôchodkový vek: 60 rokov

6.Francúzsko
Dôchodkový vek: 60,5
Francúzsko sa usiluje o zvýšenie dôchodkového veku zo súčasných 60,5 na 62 rokov do roku 2018.

7.Čína
Dôchodkový vek: 60 rokov
Dôchodkový vek pre mužov je v Číne 60 rokov a pre ženy 55 rokov.

8.Rakúsko, Austrália, Belgicko
Dôchodkový vek: 60 rokov

9.Slovensko
Dôchodkový vek: 62 rokov

10.Švédsko, Portugalsko, Švajčiarsko, Španielsko, Mexiko, Nový Zéland, Japonsko, Írsko
Dôchodkový vek: 65 rokov