Máte uzatvorené životné poistenie?Kvalitné životné poistenie môže byť pre vás zárukou istoty v prípade neočakávanej udalosti

Ak stále váhate nad tým, prečo si životné poistenie uzatvoriť, starostlivo zvážte všetky možnosti.

Životná poistka je výhodná, ak si chcete vytvoriť napr. finančnú rezervu pre prípad plánovaných alebo neočakávaných udalostí, či už ide o zabezpečenie rodiny, kúpu automobilu, cestovanie, založenie vlastnej firmy alebo zaobstaranie majetku pre dieťa.

Životné poistenie je dobrovoľné a kryje najmä v prípade úmrtia.

Toto poistenie sa odporúča najmä živiteľovi rodiny, ktorý na základe svojho príjmu zabezpečuje v rodine platenie účtov. V prípade jeho náhlej smrti poskytuje životné poistenie okamžitú náhradu finančného príjmu v domácnosti. Ak poistený spláca dlhy, hypotéku, leasing alebo inú pôžičku, životné poistenie zabezpečuje aj úhrady za nadštandardnú zdravotnú starostlivosť v prípade vážnej diagnózy, ako je napríklad rakovina, náhly infarkt či mozgová príhoda.

Životné poistenie má niekoľko druhov:

1. Rizikové životné poistenie–poistenie pre prípad smrti. Tento druh životného poistenia zabezpečuje poisteného a jeho rodinu v prípade smrti následkom úrazu alebo choroby, avšak, nič sa nesporí, celé poistné je spotrebované na poistné riziko.

2. Kapitálové životné poistenie – poistenie pre prípad dožitia. Toto poistenie nekryje riziko smrti, poisťovňa vyplatí aktuálnu hodnotu poistenia, keď poistený zomrie.

3. Zmiešané životné poistenie – kapitálové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. Táto kombinácia poistenia má zaručenú technickú úrokovú sadzbu pre prípad smrti a dlhodobého sporenia.

4. Investičné životné poistenie – spojenie rizikového poistenia a investície do podielových fondov

K životnému poisteniu si môžete vybrať aj rôzne pripoistenia – úrazové poistenie, nemocenské, invalidné a zdravotné.