Nebankovke Pohotovosť hrozí konkurzNebankovka Pohotovosť, s.r.o. nerešpektuje súdy, ktorých rozhodnutia ju zaviazali k náhrade trov advokátov. Pretože si súdmi priznané peniaze započítavala ako splátku úrokov, vykoledovala si hrozbu konkurzu.

Všetko sa začalo tým, že sa nespokojní klienti začali s Pohotovosťou súdiť o preplatené peniaze z úverov. Kým sa súdilo málo klientov, spoločnosť preplatené peniaze vrátila. Teraz odmieta vyplatenie nielen preplatených pôžičiek, ale aj trov zastupujúcich advokátov. Spotrebiteľské centrum teda pripravuje návrh na vyhlásenie konkurzu.

Nebankovka o konkurze vie, dokonca sa zdá, že sa spoliehala na výšku poplatku za podanie návrhu, ktorý môžu podať dvaja veritelia, ktorí majú pohľadávky voči dlžníkovi. Spolu s návrhom musia uhradiť poplatok vo výške 1650 eur, čo je pre klienta, ktorému nebankovka dlží napríklad 700 eur, príliš nákladné.

Ak ste vrátili všetko, čo ste si požičali, prestaňte splácať a neuzatvárajte žiadne dohody o splátkach. Prípadne sa obráťte priamo na Spotrebiteľské centrum, ktoré už proti nebankovke spustilo kampaň.


Zdroj: Spotrebiteľské centrum

Ďalšie aktuality