Neplaťte za PZP zbytočne veľaPovinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu prikazuje vodičom zákon č.381/2001 Z.z., preto sa toto poistenie označuje aj ako zákonné. Povinným je teda pre každého vlastníka motorového vozidla. Ako si však vybrať PZP auta a neplatiť zaň zbytočne veľa?

Zaplatenie prípadných škôd, ktoré sú spôsobené následkom dopravnej nehody, by bolo pre vlastníka vozidla viac než náročné. A práve preto existuje PZP, vďaka ktorému zaňho poisťovňa uhradí všetky potrebné náklady. Zákon určuje aj minimálne limity poistného plnenia z PZP. V súčasnosti je to 5 mil. eur pri škode na zdraví, pri usmrtení, pri škode vzniknutej náhradou nákladov zdravotnej starostlivosti či dávok na nemocenské poistenie. 1 mil. eur je poistné krytie pri škode, ktorá vznikla poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci či pri účelne vynaložených nákladoch na právne zastúpenie pri uplatňovaní si nárokov. Na slovenských cestách takéto poistné krytie vystačí, ale ak jazdíte často do zahraničia, zvážte balík s vyšším poistným krytím.

Ponuka jednotlivých poisťovní sa odlišuje na základe asistenčných služieb. Tieto služby poskytujú potrebnú technickú, materiálnu alebo organizačnú pomoc pri dopravnej nehode alebo poškodení vozidla. Ak však máte uzavreté havarijné poistenie, ktoré tieto služby obsahuje, pri PZP si ich už nemusíte priplatiť.

V súčasnosti existuje možnosť vypočítať si najvýhodnejšie PZP cez špeciálnu kalkulačku, ktorú nájdete aj na našej webovej stránke. Na základe roku výroby auta, technických parametrov či doterajších spôsobených škodových udalostí sami zistíte, v ktorej z poisťovní môžete na PZP ušetriť.

S výpoveďou, ale i s uzatvorením nového PZP vám radi ochotne poradíme!