Nová daň z poistenia: Doplatia na ňu aj klienti?Návrh zákona o poistnej dani, ktorý napriek pretrvávajúcim vážnym rozporom Ministerstvo financií SR predkladá na rokovanie vlády, má podľa vyjadrenia ministerstva „v plnej miere nahradiť existujúci odvod z neživotného poistenia, ktorý v súčasnosti platia poisťovne“. Slovenská asociácia poisťovní proti nemu výrazne namieta.

Spomínaný odvod sa odvádza iba z poistných zmlúv uzavretých po 1. 1. 2017 a daň z poistenia sa má platiť zo všetkých zmlúv, ktoré poisťovne spravujú – teda niekoľko miliónov kontraktov. Slovenská asociácia poisťovní tvrdí, že to, že údajne nie je potrebné vstupovať do zmlúv a meniť ceny, je zavádzaním verejnosti a nepochopením fungovania poisťovníctva a zmluvných vzťahov v ňom. Práve Ministerstvo financií SR má povinnosť zabezpečiť také legislatívne podmienky, aby občania a právnické osoby mali k dispozícii zdravé finančné inštitúcie, ktoré budú schopné plniť svoje záväzky voči nim.

Predložený návrh je, zdá sa, v rozpore s touto povinnosťou MF SR, pretože nielen negatívne zasahuje do finančného zdravia poisťovní, ale poškodzuje aj spotrebiteľov, pretože daň bude mať samozrejme aj silný vplyv na výšku poistného.

Podľa SLASPO sa nedá očakávať, že poisťovne budú mať dosť zdrojov zo zisku na zaplatenie dane, keďže celková odvedená daň bude pravdepodobne vyššia, než je sumárny zisk sektora z neživotných poistení.

Ministerstvo obhajuje zavedenie poistnej dane daňovou férovosťou pri poskytovaní tovarov a služieb s tým, že poisťovníctvo nepodlieha dani z pridanej hodnoty.

Slovenská asociácia poisťovní tvrdí, že návrh MF SR ignoruje najzásadnejšie odborné pripomienky sektora, pretože okrem iného nepriznáva, že daňovníkom je poistník – aj keď klient to bude musieť v konečnom dôsledku zaplatiť za cenu vysokých nákladov poisťovne na prepracovanie poistných zmlúv. Zároveň navrhuje účinnosť k 1. 10. 2018, čo je v rozpore s technickými možnosťami poisťovní na rozsiahlu úpravu informačných systémov a so zákonnými právami klientov na včasné informovanie o zmenách v zmluve.

K návrhu zákona sa negatívne vyjadrila aj Národná banka Slovenska a Generálna prokuratúra.

SLASPO apeluje na vládu, aby tento rozporuplný návrh zákona zastavila, a zabránila tak dopadu na zvýšenie cien poistného pre zodpovedných občanov SR.


Zdroj: SLASPO

Ďalšie aktuality