Odvod z neživotného poistenia možno nahradí daň z poistných odvetvíPoisťovníctvo pravdepodobne prejde v najbližšej dobe zmenou, ktorá sa týka už zavedeného osempercentného odvodu z prijatého poistného z neživotného poistenia. Ten má byť v blízkej budúcnosti nahradený daňou z poistných odvetví.

Jej sadzby sa budú líšiť podľa druhu poistenia. Ide o štandard, ktorý sa bežne používa aj v iných štátoch EÚ, napr. v Bulharsku, Maďarsku alebo v Rumunsku.

Ministerstvo financií SR uviedlo, že daň z poistenia bude mať charakter nepriamej dane. Dôvod, prečo by sa táto daň mala zaviesť, vidí Ministerstvo financií najmä v tom, že na základe eurosmernice sú poisťovacie služby v EÚ oslobodené od dane z pridanej hodnoty. Jej zavedenie bude znamenať prispôsobenie sa európskemu štandardu a eliminovanie existujúcich disproporcií.

V súčasnosti ukladá zákon poisťovniam povinnosť platiť 8%-ný odvod z poistného, a to z PZP a od 1.1. 2017 aj z iných odvetví neživotného poistenia. Na základe tejto avizovanej zmeny sa zruší platný odvod zo všetkých odvetví, zostane len povinnosť platenia odvodu z poistného z PZP.

V novembri by malo začať pripomienkové konanie k návrhu tohto zákona.

Porovnať ceny PZP