​Dajte si pozor na podpoistenie nehnuteľnosti. Prečo je nebezpečné?V rámci poistenia nehnuteľnosti existuje na Slovensku veľa poistných zmlúv, ktoré sú podpoistené. Ide najmä o to, že takmer tretina poistných zmlúv bola uzatvorená aj pred viac ako 20 rokmi. Ceny nehnuteľností však každým rokom rastú a tá poistná suma, ktorá platila v minulosti, v niektorých prípadoch nemusí zodpovedať súčasnej reálnej hodnote nehnuteľnosti.

Najprv si vysvetlime, čo podpoistenie znamená.

Podpoistenie je podhodnotenie majetku, ktoré je v uzatvorenej poistnej zmluve predmetom samotného poistenia. Poistná hodnota nehnuteľnosti je v takomto prípade oveľa vyššia ako poistná suma v zmluve, ktorá bola uzatvorená pred rokmi. Ak zmluva nie je aktualizovaná a dôjde k podhodnoteniu, poistné plnenie je priznané v takom pomere k výške škody, ako je poistná suma k poistnej hodnote nehnuteľnosti. Podpoisteniu však možno predísť, ak sa u svojho poisťovateľa informujete o aktivácii automatickej indexácie poistnej zmluvy.

Problém vzniká aj vtedy, ak sa rozhodnete požiadať o hypotéku a nehnuteľnosť si poistíte na výšku úverového rámca. Hodnota nehnuteľnosti je totiž takmer vždy vyššia ako výška úveru.

Ako si podpoistenie predstaviť v reálnom živote?

Predstavte si, že poznáte rodinu, ktorá vlastní klasický rodinný dom. Pred rokmi bola jeho hodnota 2 milióny korún, čo je v prepočte na eurá približne 66 380 €. Aj poistná suma bola nastavená na uvedenú hodnotu, a to 66 380 €. Prešlo približne 15 rokov a cena domu stúpla na takmer 200 000 , čo je približne trojnásobok poistnej sumy. Zmluva nebola aktualizovaná a poistenie nehnuteľnosti zostalo na pôvodnej sume, a to spomínaných 66 380 €. Počas leta prišla náhla búrka so silným krupobitím a potok, ktorý sa v dedine nachádzal, podmyl základy domu, čím vážne narušil celú statiku, a to až do takej miery, že bolo nevyhnutné ho zbúrať. Rodina mala dom poistený, preto očakávala od poisťovne peniaze, z ktorých by dokázala investovať do nového. Poisťovňa im však v takomto prípade, keďže ide o totálnu škodu, vyplatila len pôvodnú sumu, a to vyššie uvedených 66 380 €.

Ak bývate v oblasti, kde sú časté povodne, dajte si na podpoistenie pozor. Priebežnú kontrolu a aktualizáciu zmlúv odporúčame najmä preto, aby ste predišli podobným situáciám ako sme spomenuli vyššie. Je dobré si u poisťovateľa dohodnúť indexáciu, ktorá zabezpečí, aby bola cena vždy aktuálna. Takýmto zodpovedným prístupom predídete najmä sklamaniu z nevyplatenia reálnej ceny nehnuteľnosti.