Podvádzať sa neoplatí a svoje o tom vedia aj poisťovneVyplatenie poistnej sumy býva často veľkým lákadlom pre vynaliezavých ľudí, ktorí chcú od poisťovní peniaze aj vtedy, keď na ne nemajú nárok. Prečo sa podvádzať pri poistení rozhodne neoplatí?

Podľa poisťovní vzniká najviac podvodov najmä v rámci poistenia vozidiel, hneď po ňom v rebríčku nasleduje vyplatenie peňazí po úraze či bezdôvodné predlžovanie PN-ky alebo podozrivo rýchle úrazy u klientov, ktorí majú nastavené vysoké denné dávky liečenia úrazu, a to takmer hneď po uzatvorení poistnej zmluvy. Ak nesprávne udáte zničenie vecí pri poistení domácnosti alebo ich naschvál poškodíte, je to tiež považované za poisťovací podvod. Pri havarijnom poistení sú podvody tiež často odhalené. Ide väčšinou o to, že páchateľ, ktorý HP uzatvorené nemá, sa snaží svoju škodu vykompenzovať z PZP auta, ktoré škodu nezapríčinilo. Môže ísť o auto niekoho blízkeho, ktorý vezme vinu na seba.

Spôsoby podvodov sa rôznia od poskytovania fiktívnych údajoch o poistnej udalosti, ktorá sa nikdy nestala, zamlčovania alebo poskytovania niektorých nepravdivých informácii, ktoré ovplyvňujú právo na poskytnutie poistného plnenia, napr. zamlčanie požitia alkoholu v prípade dopravnej nehody až po úmyselne spôsobenie nehôd alebo poškodenia. Takéto konanie môže mať negatívne následky nielen na životy samotných páchateľov, ale aj nevinných ľudí.

Jednou z výrazných skupín podvodov sú aj fiktívne uzatvorenia zmlúv. Triky podvodníkov sú v súčasnosti veľmi premyslené a často vznikajú zmluvy bez toho, žeby o tom vedeli samotní poistníci. Poisťovacie podvody sa robia už aj v servisoch, keď namiesto opravy dielov, ktorú servis reálne vykonal, si zdokumentuje ich výmenu.

Podvádzať poisťovne sa neoplatí. Špekulantov neospravedlní ani to, že sa vyhovoria na neznalosť zákona. Ak ste sa stali obeťou podvodu, nebudete trestne stíhaní, iba ak ste sa do podvodu aktívne zapojili. Pri zistení pokusu o podvod, resp. jeho spáchania, sa podáva trestné oznámenie. Poisťovací podvod je totiž trestným činom. Za jeho spáchanie páchateľom hrozí finančný trest alebo až 15-ročný trest odňatia slobody a náhrada škôd.

Poisťovacie podvody sú často považované za jeden z typických prejavov latentnej kriminality. Predstavujú závažný trestnoprávny a ekonomický problém, ktorému sa snažia zabrániť poisťovne ako aj rôzne štátne organizácie. Neodhalené poistné podvody majú za následok zvyšovanie poistného všetkých klientov poisťovní a podieľajú sa na celkovej cene poistného asi 20%.