Poisťovňa ASTRA sa odvolala proti rozhodnutiu KPMG vyhlásiť jej bankrotPoisťovňa ASTRA sa odvolala proti rozhodnutiu KPMG vyhlásiť jej bankrot

Poisťovňa Astra sa odvolala proti rozhodnutiu na pozastavenie svojej licencie a poslanie poisťovne do konkurzu. Stalo sa tak približne dva týždne po ohlásení bankrotu.

Nedávno sme vás na portáli oPoisteni.sk informovali o vyhlásení bankrotu rumunskej Astra poisťovne, ktorá bola ešte v roku 2014 jedným z lídrov rumunského poistného trhu. Teraz sa jej vedenie proti rozhodnutiu núteného správcu odvolalo. Uviedol to na portál xprimm.com.

Od nútenej správy až po bankrot

Rumunský finančný regulátor (ASF) umiestnil Astra poisťovňu pod nútenú správu koncom roka 2013. Na jej ďalšie aktivity dohliadal nútený správca, ktorým bola na začiatku roku 2014 stanovená spoločnosť KPMG. Vtedy rumunský regulátor svoje kroky podložil podozrením, že ASTRA zámerne podhodnocuje škody, ktoré má vyplatiť a jej rezervy sú o 40 % percent pod úrovňou, ktorú ASF požaduje.

Plán na záchranu a reštrukturalizáciu Astry však nevyšiel a spoločnosť KPMG o tom predložila v druhom polroku 2015 ASF správu. Predstavenstvo ASF teda došlo k záveru, že vzhľadom na nenaplneným cieľom, je nevyhnutné poslať poisťovňu do likvidácie. Stalo sa tak v auguste tohto roka, kedy jej ASF pozastavil licenciu a začal konkurzné konanie.

Obmedzenie činnosti rumunskej poisťovne

Už v júni 2015 mala ASTRA poisťovňa negatívnu mieru solventnosti a potrebovala 218 miliónov eur nového kapitálu. V tom čase mala zhruba 1,8 miliónov klientov a 2,2 miliónov aktívnych zmlúv poistenia. Odobratie licencie spôsobilo, rumunská poisťovňa nemôže upisovať nové zmluvy, ani hradiť svoje záväzky, a to až do konečného rozhodnutia vydaného súdom.

Podľa portálu xprimm.com, všetky súčasné finančné záväzky Astry by teraz mali ísť z rumunského garančného fondu, pripraveného riešiť tieto situácie. Ale aj tento fond musí čakať až na potvrdenie bankrotu poisťovne, aby mohol peniaze vyplácať klientom. Hodnota fondu je v súčasnej dobe 220 miliónov eur.

Čo sa deje v ASTRE poisťovni na Slovensku?

Momentálne prebiehajú intenzívne rokovania o riešení situácie slovenskej organizačnej zložky Poisťovne Astra. Súčasnú situáciu možno podľa jej vyhlásení, uvedených na jej portáli, zhrnúť do nasledovných bodov:

  1. Sprostredkovateľské zmluvy a poistné zmluvy ostávajú v platnosti spolu so súvisiacimi povinosťami a nárokmi obidvoch zmluvných strán.
  2. Nie je možné uzatvárať nové poistné zmluvy a vytvárať nové pripoistenia k existujúcim zmluvám.
  3. Aktuálne platné poistné zmluvy je možné ukončiť v zmysle platnej legislatívy.
  4. Hlásenie poistných udalostí a samotná likvidácia udalostí prebieha zatiaľ prostredníctvom organizačnej zložky Astra na Slovensku.
  5. Vzniknuté nároky poistných plnení budú odstúpené podľa typu produktu na SKP (Slovenská kancelária poisťovateľov) alebo rumunskému Garančnému fondu.

Zdroj: XPRIM, oPoisteni.sk