Pokuty za STK sa menia. Koľko zaplatíte za omeškanie?Každé auto má absolvovať technickú a emisnú kontrolu po 4 rokoch od prvej registrácie a potom každé 2 roky. Nová kontrola sa po 2 rokoch môže vykonať najneskôr do dátumu, ktorý je uvedený na osvedčení o kontrole. Za každý omeškaný deň Vám hrozí pokuta.

Jednotný informačný systém v cestnej doprave (JISCD) od marca 2016 automaticky rozposiela oznámenia vodičom, ktorí na kontrolu zabudli. Už v tomto roku ich počet v jednotlivých krajoch stúpol aj na viac ako tisíc.

Ako uvádza portál autobild.cas.sk, ak chcete pokute predísť, môžete sa v JISCD zaregistrovať. Systém vám tak pošle 2 upozornenia, SMS správou aj na e-mailovú adresu. O tom, že vám onedlho uplynie termín vykonania technickej a emisnej kontroly, sa dozviete najprv 40 a potom 16 dní pred termínom.

Koľko zaplatíte po novom?

V súčasnosti sa s emisnou a technickou kontrolou neoplatí čakať. Za každé omeškanie zaplatíte 165 eur, teda spolu za obe kontroly 330 eur. Ak zaplatíte do 15 dní od doručenia oznámenia o pokute, Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel vám umožní znížiť pokutu o tretinu, teda 110 eur za jednu kontrolu, t.j. 220 eur za obidve.

Pokuty za omeškanie STK stále platia, ale od apríla 2018 budú miernejšie. Ak ako majiteľ auta kontrolu absolvujete do 15 dní od doručenia oznámenia o pokute, stačí vám v rovnakom termíne uhradiť iba tretinu pokuty. Za každú kontrolu teda zaplatíte 55 eur, t.j. 110 eur za obidve.

Aby ste sa pokutám vyhli, nenechávajte si STK na poslednú chvíľu. Skontrolujte si termín kontroly a radšej ju vykonajte v predstihu.