Slovenský poistný trh sa rozrastá o novú poisťovňuOd 1. januára 2017 sa slovenský poistný trh rozrástol o novú poisťovňu s názvom Premium Insurance Company Limited. Poisťovňa, ktorá je pobočkou z iného členského štátu Európskej únie, sa sústreďuje najmä na služby neživotného poistenia prevažne pre firmy a podnikateľov. V rámci svojho pôsobenia sa chce zamerať najmä na poistenie podnikateľských rizík, poistenie domov a bytov, poistenie zodpovednosti za škodu, úrazové poistenie či poistenie motorových vozidiel.

Premium Insurance Company Limited je nezávislou poisťovacou spoločnosťou v súkromnom vlastníctve, ktorá bola založená 18.11.2015 na Gibraltári. Licenciu na vykonávanie svojej poisťovacej činnosti získala 16.12.2016.

Poisťovňa Premium Insurance Company Limited sa bude zameriavať najmä na malé a stredné firmy a poisťovanie poistných rizík spojených s poruchami strojov, ktoré môžu narušiť prevádzku firiem. Neskôr by chcela svoje pôsobenie rozšíriť aj do oblasti poistenia áut.

Keďže jej akcie vlastní slovenská spoločnosť Respect International, s.r.o., poisťovňa vidí svoje výhody najmä v domácom prostredí a v podpore svojho európskeho partnera, spoločnosti Quest Group, ktorá spravuje niekoľko medzinárodných poisťovní. Aj preto je jednou z priorít novej poisťovne rozšíriť svoju činnosť zo Slovenska do ďalších krajín Európskej únie a zabezpečiť tak medzinárodné pôsobenie.

Poisťovňa bude musieť na slovenskom poistnom trhu zápasiť s veľkou konkurenciou a tiež s novým 8 percentným odvodom z neživotného poistenia, ktorý bol schválený štátom. V tejto chvíli sa ešte nedá presne predpokladať, ako sa Premium Insurance Company Limited adaptuje na slovenskom poistnom trhu. Keďže sa však orientuje najmä na firemnú a podnikateľskú klientelu, zdá sa, že sa môže aj napriek týmto zdanlivým prekážkam stať stabilným poskytovateľom poistenia a obohatiť ponuku poistných služieb v rámci neživotného poistenia.