Výhodné investovanie do kryptomien už aj v poisťovni!Poisťovňa Novis pripravila pre svojich klientov atraktívne novinky. Ako prvá na svete umožňuje v rámci poistnej zmluvy investovať do novej éry digitálnych mien, a to vďaka novému fondu „NOVIS Digital Assets Poistný fond". Jeho výkonnosť sa od začiatku jeho založenia pohybuje v plusových hodnotách. Vývoj zhodnotenia investície si môžete pozrieť na oficiálnej stránke poisťovne Novis.

NOVIS Digital Assets Poistný Fond profituje z mimoriadnych rastových príležitostí vybraných digitálnych mien a systémov založených na „blockchain“ technológii.

Tento fond slúži na investovanie do odvetvia, ktoré postupne vzniká okolo digitálnych mien. V súčasnosti sú digitálne meny veľmi obľúbeným spôsobom platby a zažívajú obrovský rast v oblasti obchodovania na celom svete. Nejde pritom len o ich nákup, ale cieľom je dosiahnuť čo najvyšší výnos fondu. Na dosiahnutie tohto cieľa sa využívajú progresívne obchodné techniky a nástroje, napr. arbitrage trading a mining.

Najväčšou a na začiatku jedinou pozíciou, teda podkladovým aktívom, je „ELJOVI Multi Strategy Fund“ v zložení:

  • 30% mining – „ťaženie“ digitálnych mien
  • 30% spread trading – obchodovanie na burze digitálnych mien
  • 40% arbitráž – využitie nerovnakých cien digitálnych mien na rôznych trhoch na zisk rovnajúci sa rozdielu týchto cien

Investovanie do nového poistného fondu je možné využiť aj pri existujúcich poistných zmluvách, a to s obmedzením na 50% alokácie. Pri nových zmluvách, v ktorých tlačivo obsahuje aj možnosť vpísať alokačný pomer, obmedzenie neplatí.

Ďalšou novinkou a zároveň aj významnou inováciou poisťovne NOVIS je možnosť prijímania platieb poistného v Bitcoinoch, čo klientom poisťovne umožňuje platiť za životné poistenie online. Pre zavedenie tejto globálnej platobnej možnosti sa spoločnosť NOVIS rozhodla vzhľadom na svoju nadnárodnú pôsobnosť.

Aké sú výhody kryptomien oproti klasickým peniazom?

  1. nie sú kontrolované bankou alebo ústredným orgánom,
  2. nepoznajú hranice a regulácie klasických mien (možnosť väčšieho nárastu aj poklesu hodnoty),
  3. obmedzený počet jednotiek (deflačné výhody),
  4. sú preposielané rýchlo, voľne a bezpečne,
  5. nepodliehajú transakčným bankovým poplatkom.
Investičné poistenie