Životné poistenie: Váš kompas v nepriaznivej životnej situáciiŽivotné poistenie je nevyhnutnosťou, ak si chcete vytvoriť napríklad finančnú rezervu pre prípad plánovaných alebo neočakávaných udalostí. Môžete si ho uzatvoriť dobrovoľne, kryje najmä v prípade úmrtia. To znamená, že v prípade náhleho úmrtia živiteľa rodiny zabezpečí jeho životné poistenie okamžitú náhradu finančného príjmu v domácnosti.

Ak poistený spláca dlhy, hypotéku, leasing alebo inú pôžičku, životné poistenie zabezpečuje aj úhrady za nadštandardnú zdravotnú starostlivosť v prípade vážnej diagnózy, ako je napríklad rakovina, náhly infarkt či mozgová príhoda.

Ak máte životnú poistku správne nastavenú, máte istotu finančného krytia v nepriaznivej životnej situácii. Základným parametrom správneho nastavenia životnej poistky je teda krytie rizík.

Pred uzatvorením zmluvy sa treba finančného poradcu alebo poisťovne opýtať na moduláciu výnosov a prepočet výšky krytia. Dôležité je aj to, koľko do životného poistenia investujete. Suma má vychádzať z vášho príjmu, momentálnej životnej situácie a finančnej rezervy, ktorú máte pre prípad zlej situácie. Ak ste živiteľ rodiny, pripoistenie pre prípad smrti by malo kryť aspoň trojnásobok vášho ročného príjmu. Ak ste slobodný a bez finančných záväzkov, výška poistnej sumy môže byť nižšia.

Je vhodné si nastaviť životné poistenie na krytie invalidity, kritických chorôb, hospitalizácie či pre dočasnú práceneschopnosť. Pri vypisovaní zdravotného dotazníka vždy uvádzajte pravdivé informácie. Pri uvádzaní skreslených alebo nepravdivých informácií môže neskôr nastať problém pri vyplácaní poistného plnenia alebo vám poisťovňa nevyplatí nič. Poisťovňa vám poistné plnenie nemusí vyplatiť napríklad vtedy, keď ste vykonávali extrémne rizikový šport, napr. horolezectvo či paragliding.

Životné poistenie