Poistenie na hory

Poistenie na hory

Podľa zákona o horskej záchrannej službe je osoba nachádzajúca sa v horskej oblasti povinná uhradiť horskej službe náklady na výkon záchrannej činnosti, ale aj náklady s pátraním, ktoré pri tom vzniknú. Tieto náklady sa nevzťahujú na osoby, ktoré nie sú plnoleté a osoby, ktoré nie sú spôsobilé na právne úkony.

Náklady hradené z komerčného poistenia na hory:

  • záchranná činnosť horskej služby
  • pátranie a vyslobodzovanie vo vysokohorskej oblasti
  • preprava k najbližšiemu prostriedku záchrannej služby (sanitka, vrtuľník, .... )
  • preprava pozostatkov