PZP poistenie ČSOB

  • bonus do výšky až 55 %
  • výhodné sadzby pre vozidlá s výkonom do 112 kW
  • zľava za dieťa 5 % a za ďalšie produkty ČSOB Finančnej skupiny 5 %
  • krytie škôd na zdraví a majetku, ktoré spôsobíte druhým prevádzkou motorového vozidla,
  • Dva balíky limitov poistného plnenia. ŠTANDARD a NADŠTANDARD
  • výber z dvoch balíkov asistenčných služieb: ŠTANDARD v cene PZP a PRÉMIOVÉ asistenčné služby s vyššími limitmi a rozšírenými službami len za 10 € ročne
  • Možnosť pripoistiť k PZP: všetky skla, živelné udalosti, stret zo zverou bez nutnosti policajného hlásenia alebo krádeže vozidla
  • Možnosť jednoducho pripoistiť alebo odpoistiť pripoistenia