GAP poistenie

GAP poistenie poskytne vášmu autu nadštandardnú ochranu!

Slúži na krytie rozdielu medzi kúpnou cenou a trhovou (časovou) hodnotou automobilu. Uzatvorte si a ochráňte svoje auto pred poklesom jeho hodnoty.


Čo je GAP poistenie

GAP poistenie je poistenie finančnej straty pri poistení vozidiel. Toto poistenie má svoje opodstatnenie pre prípad krádeže či inej totálnej škody na vozidle (havária, živel). Poistenie sa uzatvára ako doplnok k havarijnému poisteniu, samostatne sa uzatvoriť nedá.

Vývoj ceny vozidla

Cena za ktorú ste auto kúpili už po prekročení predajne neplatí. V prvých piatich rokoch jeho hodnota prudko klesá. Pri poistnej udalosti akou je krádež alebo totálna škoda sa z havarijného poistenia vypláca trhová hodnota vozidla, ktorá je rozdielna od kúpnej ceny. Preto jepoistenie GAP výhodným doplnkom k havarijnému poisteniu.

Plnenie za Havarijné poistenie

Najdôležitejšou informáciou je, že z havarijného poistenia sa kryje riziko do výšky trhovej hodnoty auta v čase kedy vznikla poistná udalosť. Pri poistnej udalosti ktorá nastane v treťom, v štvrtom alebo v piatom roku, je hodnota auta oveľa nižšia ako jeho obstarávacia cena(cena za ktorú ste auto kúpili). Pre takéto situácie slúži na pokrytie tohto rozdielu poistenie GAP.

Plnenie z poistenia GAP

GAP poistenie auta slúži na krytie rozdielu medzi kúpnou cenou a trhovou (časovou) hodnotou automobilu, ktorú Vám v prípade krádeže alebo totálnej škody poisťovňa vyplatí. Výhodou tohto poistenia je možnosť dohodnúť si krytie náhrady spoluúčasti pri havarijnom poistení.

Priemerný pokles hodnoty osobných vozidiel v jednotlivých rokoch v príklade:

 • 1 rok strata 25% z kúpnej ceny
 • 2 rok strata 32% z kúpnej ceny
 • 3 rok strata 39% z kúpnej ceny
 • 4 rok strata 46% z kúpnej ceny
 • 5 rok strata 53% z kúpnej ceny

Poistná udalosť v poistení GAP nastane:

 1. krádež- ak sa vozidlo nenájde do 30 dní od poistnej udalosti
 2. totálna škoda - ak vznikne haváriou alebo živelnou udalosťou a náklady na opravu prekročili časovú (trhovú) cenu
 3. spoluúčasť v havarijnom poistení - poistná udalosť nastane pri každej poistnej udalosti Výhody GAP poistenia auta

Výhody GAP poistenia auta

 • poisťujú sa nové aj jazdené autá
 • ochrana hodnoty Vášho automobilu pri poistnej udalosti
 • možnosť pripoistiť plnenie spoluúčasti pri havarijnom poistení
 • rýchle uzatvorenie poistenia a jednoduché vybavenie poistnej udalosti
 • pomer ceny a kvality

Pre koho je určené poistenie GAP

 • pre nové i jazdené vozidlá
 • pre osobné, úžitkové a nákladné vozidlá
 • podmienkou dohodnutiapoistenia GAP je už uzatvorené havarijné poistenie alebo uzatvorené súčasne s poistením GAP
 • pre vozidlá s bežnou prevádzkou – nie taxi, požičovne, autoškoly a pod.
 • max. vstupný vek vozidla je 5 rokov


 • Vyplňte prosím jednoduchý formulár viď nižšie.
 • Spojí sa s Vami náš špecialista na GAP poistenie a pomôže Vám uzatvoriť ideálne GAP poistenie pre Vás.
 • Všetko ZDARMA, jednoducho a pohodlne z Vášho počítača.

Kontaktujte nás

Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely pre samostatného finančného agenta

Potrebujete poradiť alebo sa na niečo opýtať?

Napíšte nám svoje číslo a my Vám zavoláme späť.