Európska cestovná poisťovňa

Spoločnosť

Európska cestovná poisťovňa poskytuje širokú paletu produktov cestovného poistenia pre súkromné i služobné cesty. Pre jednotlivé cesty za oddychom, pre opakované cesty za oddychom alebo na služobné cesty, pre študentov na štúdium v zahraničí, deti v detských táboroch ako aj cudzincov prichádzajúcich do SR.

Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa (ďalej len „Európska cestovná poisťovňa“ alebo „ECP“) sa zameriava na 5 kľúčových pilierov:

  1. Poistenie klientov cestujúcich do zahraničia - outgoing
  2. Služobné cesty - komplexné poistenie zamestnancov voči cestovným rizikám (CTI)
  3. Služby - poistenie pre prípad úpadku cestovných kancelárií a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú organizátorom cesty alebo zájazdu
  4. Cestovné poistenie pre návštevníkov Slovenska - incoming
  5. Cestovné poistenie na bankových platobných kartách a ročné produkty pre jednotlivcov a rodiny na turistické cesty

Adresa:

Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa

Lamačská cesta 3/A,

841 04 Bratislava

Kontakty:

Tel.: +421 2 544 177 04

Fax: +421 2 544 101 74

E-mail: info@europska.sk

Web: www.europska.sk

Volanie v núdzi 24 hodín denne: +421 2 544 177 11 (12)