Genertel

Spoločnosť

Poisťovňa Genertel na Slovensku

Mottom Genertel poisťovne na Slovensku je „Poistenie jednoducho a dostupne“. Jednoduché procesy, jednoduché a zrozumiteľné služby, jednoduchý spôsob komunikácie. Prináša služby dostupné cenovo, časovo aj spôsobom ich získania. Svoje služby orientuje na najdôležitejšie potreby klienta, prevenciu vzniku alebo zhoršenia nepriaznivých situácií či pomoc v krízových situáciách klienta.

Poisťovňa Genertel úspešne pôsobí na slovenskom trhu poistenia automobilov od roku 2010. Genertel.sk je prvá online poisťovňa na Slovensku, ktorá poskytuje zákazníkom (PZP) Povinné zmluvné poistenie, miniHavarijné poistenie a plnohodnotné havarijné poistenie. Svoje aktivity zameriava hlavne na uspokojovanie potrieb moderného zákazníka, ktorý pracuje a pozná široko rozšírené komunikačné technológie - internet a telefón.

Od 31.12.2014 Genertel funguje na Slovensku pod názvom Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Genertel.

Adresa:

GENERALI Poisťovňa, a. s., odštepný závod Genertel.

Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava

Kontakty:

Zákaznícka linka: 0850 555 555

(Pon- Štv 08:00 – 20:00, Pia 08.00 - 18.00)

Zákaznícka linka zo zahraničia +421 2 32 784 201

Hlásenie škôd: 0850 555 555

Asistenčné služby: +421 2 32 784 284

E-mail - správa poistenia: info@genertel.sk

E-mail – likvidácia: skoda@genertel.sk

Web: www.genertel.sk