Groupama

Spoločnosť

Groupama na Slovensku

Groupama Garancia poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Na slovenskom poistnom trhu je Skupina Groupama prítomná od 5. marca 2009, od akvizície vtedajšej OTP Garancia poisťovne, a. s., a OTP Garancia životnej poisťovne, a. s. Do konca roka 2011 fungovala na Slovensku pod vedením dvoch dcérskych spoločností, Groupama poisťovne, a. s., a Groupama životnej poisťovne, a. s.

1. januára 2012 nastali štrukturálne zmeny, podniky dvoch dcérskych spoločností sa zlúčili a pôsobia ďalej ako pobočka maďarskej spoločnosti Groupama Garancia Biztosító Zrt. s obchodným menom Groupama Garancia poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu. Groupama Garancia Biztosító patrí v Maďarsku do prvej trojky najsilnejších poisťovní, počet klientov poisťovne presahuje 1,3 milióna.

Naším cieľom je poskytovať klientom prvotriedne služby a moderné, flexibilné produkty, ktoré vyhovujú ich osobitným potrebám a požiadavkám, vďaka ktorým si zachovajú dôveru k nám. Poistné produkty Groupama Garancie sú dostupné vo vlastných klientskych centrách, pobočkách OTP Banky Slovensko, a. s., maklérskej sieti, resp. u našich partnerov.

Adresa:


GROUPAMA Garancia poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Miletičova 21
821 08 Bratislava

Poštová adresa:


Groupama Garancia poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Miletičova 21, P. O. Box 32
820 05 Bratislava 25

Kontakty:

Zákaznícka linka : 0850 211 411 (Pon – Pia 08.00 – 17.00)

Hlásenie škôd: (+421) 2 5249 5249

Asistenčná služba: 0800 155 315

E-mail: info@groupamagarancia.sk

Web: www.groupamagarancia.sk/