Havarijné poistenie Komunálna

  • Bonus za bezškodový priebeh a do 70%
  • Možnosť užatvoriť nulovú spoluúčasť
  • 5% zľava za ročnú platbu
  • Asistenčné služby k dispozícii nonstop
  • Variant NEBONUS v ktorom sa cena poistenia v nadvaznosti na poistné udalosti nemení
  • Možnosť pripoistiť: čelné sklo, náhradné vozidlo, úraz, batožina, GAP a poistenie prepravy