PZP poistenie Komunálna

  • bonus za bezškodový priebeh do 60 %
  • Dva balíky limitov plnenia GARANT PLUS a EUROGARANT PLUS
  • v cene PZP je poistenie úrazu vodiča a posádky do 3 320 € na každého člena posádky
  • v cene PZP (osobné/úžitkové vozidla do 3,5t) je krytá batožina do 500€
  • 3% zľava za ročnú platbu
  • poskytuje zľavu 20 % pre dôchodcov, ZŤP a historických vozidiel
  • Asistenčné služby GlobalAssistance Slovakia, na výber zo štyroch variantov: Zdarma k produktom GARANT PLUS a EUROGARANT PLUS alebo s príplatkom ŠPECIAL PLUS a OPTIMUM PLUS.