Kooperativa

Spoločnosť

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group bola založená 30. októbra 1990 ako prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku. V prvých rokoch svojej činnosti si vybudovala pozíciu stabilnej a úspešnej poisťovne. Túto pozíciu si udržala napriek stále rastúcej konkurencii vďaka dôvere svojich klientov.

Majoritným akcionárom spoločnosti je jedna z najvýznamnejších poisťovní v Rakúsku, Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe. KOOPERATIVA je členom silnej európskej skupiny Vienna Insurance Group, ktorá má zastúpenie po celej Európe.

KOOPERATIVA zaznamenáva v posledných rokoch prudký nárast svojho podielu na trhu a rozširovanie svojich podnikateľských aktivít, v rámci ktorých získala KOMUNÁLNU poisťovňu, a.s. Vienna Insurance Group. Do skupiny sa zaradila aj Poisťovňa Slovenskej sporiteľne. Spoločný podiel poisťovní skupiny Vienna Insurance Group na Slovensku dosiahol k 31.12.2013 úroveň 34,53 %, čím skupina posilnila pozíciu lídra na slovenskom poistnom trhu.

KOOPERATIVA ponúka občanom, fyzickým a právnickým osobám viac ako 100 produktov životného a neživotného poistenia. Všetky ponúkané produkty a ich všeobecné poistné podmienky zodpovedajú európskemu štandardu, vďaka čomu počet klientov dosahuje takmer hranicu 1,2 milióna a prekračuje hranicu 1,6 milióna kusov poistných zmlúv.

Obchodná sieť spoločnosti v súčasnosti pozostáva zo 7 konvenčných agentúr a 1 špecializovanej agentúry pre spoluprácu s maklérskymi spoločnosťami, 43 kancelárií, 67 obchodných miest a takmer 300 zastúpení v slovenských mestách a obciach.

Adresa:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group,
Štefanovičová 4,

816 23 Bratislava

Kontakty:

Zákaznícka linka: 0800 120 000

Hlásenie škôd: 0850 111 577

Hlásenie na majetku a autách: +421 2 5728 1670

Asistenčná služba SR: 18118

Asistenčná služba zo zahraničia: +421 2 6353 2236

Asistenčná služba pre nepočujúcich: ga@1220.cz

E-mail: info@koop.sk

Web: www.koop.sk