Novis

Spoločnosť

Potreba nových riešení

Posledná veľká kríza ukázala, že veľa zložitých a neprehľadných finančných produktov je nevýhodných pre obyvateľstvo a dokonca nebezpečných pre stabilitu celého finančného systému. Kríza súčasne poukázala na potrebu nových finančných riešení.

Potreba uviesť nové riešenia je nesporná aj preto, lebo stále viac ľudí sa dožíva vysokého veku a potrebujú mať možnosť kompenzovať zhoršujúcu sa starostlivosť a istoty zo strany štátu na individuálnej báze.

Zavedenie skutočne nových, inovatívnych finančných produktov je ale možné len cez úplne novú spoločnosť. Preto 15 akcionárov zo 6 krajín založilo medzinárodnú spoločnosť NOVIS Poisťovňa a.s., so sídlom v Bratislave.

Produkt vyvinutý NOVIS Poisťovňou je výnimočný v celoeurópskom meradle, preto poisťovňa zriadi pobočky aj v Českej republike, Rakúsku a v Nemecku.

Adresa:

NOVIS Poisťovňa a.s.
Nám. Ľ. Štúra 2
811 02 Bratislava


Kontakty:

Kontakty : http://www.novis.eu/sk/kontakty

Web: www.novis.eu

Mail: novis@novis.eu