Poistenie stavby

Podniky, ktoré fungujú v komplexných odvetviach, potrebujú dômyselné riešenia riadenia rizika pre svoje pozemné stavebné projekty.


Poistenie budov sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie budovy, haly a stavby vrátane všetkých stavebných súčastí slúžiacich uvedeným objektom v mieste poistenia. Je možné poistiť objekty vo vašom vlastníctve, ale aj ak podnikáte v prenajatých priestoroch a na vlastné náklady ste v nich vykonali stavebné úpravy.

Poistenie hnuteľných vecí zahŕňa všetky výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby materiálov a výrobkov a veci zamestnancov, ktoré sa nachádzajú vo vašej prevádzke.

Poistné krytie:

 • požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla
 • povodeň a záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu
 • rozbitie skla
 • víchrica a krupobitie
 • škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia
 • náraz vozidla, dym, rázová vlna a pád predmetov
 • krádež a lúpež

Stavebné poistenie alebo tiež Poistenie stavby v sebe spája výhody poistenia majetku a poistenie technických rizík, pretože sa dojednáva na princípe poistenia proti všetkým rizikám. Vo väčšine poisťovní je možné poistiť si aj zodpovednosť za škodu voči tretím osobám.

Pre koho je poistenie určené:

 • stavebníka, developera
 • hlavného dodávateľa a subdodávateľov
 • investora a majiteľa

Môžete si dať poistiť:

 • budované dielo ,všetky práce súvisiace s realizáciou, skladový materiál
 • zariadenie staveniska
 • existujúce stavby, konštrukcie v okolí miesta poistenia
 • stavebné stroje

Poistenie stavby resp. Stavebné poistenie sa vzťahuje aj na poistenie zodpovednosti za škodu a poskytuje krytie pri škodách vzniknutých uskutočňovaním stavebných prác, pri prípravných a pri remeselných stavebných činností.

 • Vyplňte prosím jednoduchý formulár viď nižšie.
 • Spojí sa s Vami náš špecialista na poistenie stavby a pomôže Vám uzatvoriť ideálne poistenie práve pre Vás.
 • Všetko ZDARMA, jednoducho a pohodlne z Vášho počítača.

Kontaktujte nás

Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely pre samostatného finančného agenta

Potrebujete poradiť alebo sa na niečo opýtať?

Napíšte nám svoje číslo a my Vám zavoláme späť.