Havarijné poistenie Allianz

  • Bonus za bezškodový priebeh až do 50%
  • 5% zľava za ročnú platbu
  • 5% zľava za uzatvorenú zmluvu PZP
  • Možnosť uzatvoriť nulovú spoluúčasť
  • Viac balíkov poistného krytia
  • 5% zľava pri aktivovaní služby elektronickej korešpondenciu
  • Zmluvné servisy
  • Asistenčné služby Allianz Assistance nonstop 24h