PZP poistenie Allianz

  • Tri balíky poistenia BASIC, STANDARD a OPTIMAL
  • Ak sa klient rozhodne pre spoluúčasť zľava 7% z poistného
  • V balíku OPTIMAL zvýšené krytie 10 mil. eur pri škode na zdravý a 5 mil. na majetku a ušlom zisku
  • asistenčné služby – bezplatne v balíku OPTIMAL, nonstop 24-hod.
  • pri likvidácii poistnej udalosti výplatu náhrady škody bez zníženia plnenia o amortizáciu
  • obchodná zľava do 15 % (pre osobné a nákladné MV do 3,5), 10 % pre ostatné kategórie
  • Asistenčná služba Allianz Assistance s územnou platnosťou na Slovensku i v zahraničí.
  • Asistenčná služba je Vám k dispozícii v prípade poruchy, nehody aj odcudzenia.