PZP poistenie Generali

 • bonus za bezškodový priebeh až do výšky 60%
 • Dva balíky limitov plnenia STANDARD a PLUS
 • Pri balíku PLUS (vozidlo osobné alebo nákladné do 3,5t.) jeden zo štyroch pripoistení zadarmo (živelná udalosť, úraz osôb, zlý stav vozovky, nové diely za staré)
 • výhodné sadzby pre klientov z malých obcí a pre vozidlá s nízkym výkonom
 • zľava 10 % za vozidlo staršie ako 12 rokov
 • Zľava za vek klienta
 • Možnosť pripoistiť k PZP: čelné sklo, stret zo zverou, zlý stav vozovky, úraz dopravovaných osôb, krádež, živelné udalosti a poistenie amortizácie
 • možnosť dojednania ďalších zaujímavých pripoistení k PZP: poistenie čelného skla, poistenie stretu so zverou, poistenie zlého stavu vozovky, poistenie úrazu dopravovaných osôb, poistenie krádeže a poistenie pre prípad živelných udalostí
 • asistenčné služby k PZP zadarmo
 • Poistné plnenie bez amortizácie vozidla
 • mobilná aplikácia na nahlásenie dopravnej nehody