PZP poistenie Genertel

  • online poisťovňa ktorá je súčasťou skupiny Generali
  • výhodné ceny pre vodičov ktorí nespôsobili poistnú udalosť
  • Asistenčné služby pre klientov 24 hodín denne. Pre prípad nehody, poruchy, straty kľúčov, nedostatku paliva, odcudzenia vozidla doma alebo v zahraničí a pri ďalších problémoch je k dispozícii nepretržite