PZP poistenie Groupama

  • bonus až do 60 %
  • zľavu pre rodičov detí do 15 rokov vo výške 10 %
  • zľavu za bezškodový priebeh až do výšky 15 %
  • 10 % zľavu, ak máte v našej poisťovni uzatvorené aj iné poistenie
  • 5 % zľavu v prípade, ak disponujete účtom v OTP Banke Slovensko, a. s.
  • 5 % zľavu pri ročnom platení poistného
  • 25 % pre klientov z menšieho meste alebo mimo mesta
  • v cene poistenia je aj úrazové poistenie vodiča
  • K PZP Asistenčné služby zadarmo