Uniqa

Spoločnosť

je univerzálna poisťovňa poskytujúca široké spektrum poistných produktov v oblasti životného aj neživotného poistenia.

Na poisťovacom trhu pôsobíme už od roku 1990, kedy sme pôsobili pod obchodným menom Poisťovňa OTČINA, a.s. Boli sme hneď druhou poisťovacou spoločnosťou na Slovensku. Našou vizitkou bola od začiatku spoľahlivosť, finančná stabilita a poskytovanie poistných služieb na vysokej úrovni.

Sme dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť s cieľom poskytnúť najlepšiu kvalitu produktov a služieb prostredníctvom profesionálneho, motivovaného a stabilizovaného personálu.

UNIQA znamená nielen meno našej spoločnosti, ale vyjadruje aj jej kódex - dlhoročné skúsenosti, spoľahlivosť, vysoká odbornosť podporená medzinárodným know-how koncernu UNIQA, finančná stabilita, kapitálová sila a rýchlosť v poskytovaní služieb.

Jednotné vystupovanie na trhu pod značkou UNIQA nesie so sebou celý rad pozitívnych efektov, z ktorých najviac profituje práve klient:

  • široký sortiment poistných produktov v oblasti životného aj neživotného poistenia
  • komplexné služby doma aj v zahraničí
  • kvalita, rýchlosť, spoľahlivosť pri poskytovaní služieb
  • finančná istota prostredníctvom svetových lídrov v poskytovaní zaistných služieb
  • poistenie motorového vozidla aj cestovné poistenie si teraz môžete zajednať aj online
  • o viac ako 600 000 poistných zmlúv sa stará takmer 300 zamestnancov a v obchodnej službe pracuje približne 600 obchodných zástupcov
  • poisťovňa UNIQA zaznamenáva kontinuálny nárast v predpísanom poistnom ako aj úspešný hospodársky výsledok

Adresa:

UNIQA poisťovňa, a.s.
Lazaretská 15
820 07 Bratislava 27

Kontakty:

Zákaznícky servis: 0850 111 400 (Pon - Štv 8.00 - 17.00,pia 8.00 - 16.00)

(+421) 2 57 88 32 11

Hlásenie škôd: 0850 111 400

Asistenčná služba: (+ 421) 2 582 52 188 (pre poistenie motorových vozidiel)
(+421) 2 544 11 029 (pre cestovné poistenie)
(+421) 02 544 11 029 (pre poistenie domu , bytu, domácnosti)

E-mail: poistovna@uniqa.sk

Web stránky: www.uniqa.sk