Wustenrot

Spoločnosť

Wüstenrot na Slovensku

Na slovenský trh vstúpila Wüstenrot Rakúsko v roku 1993. Najskôr len v oblasti stavebného sporenia.

V roku 1998 začala vykonávať svoju činnosť Wüstenrot životná poisťovňa, a.s.. V roku 2003 sa zlúčila Wüstenrot životná poisťovňa s Univerzálnou bankovou poisťovňou, a.s. (založenou v roku 1994), kúpou ktorej zároveň vstúpila na trh neživotného poistenia.

Nová Wüstenrot poisťovňa, a. s. vznikla 1. januára 2004 a má univerzálnu licenciu. Od tohto dátumu ponúkame širokú škálu produktov životného i neživotného poistenia pre občanov i organizácie.

Dňa 25. februára 2004 mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov Stavebnej sporiteľne VÚB-Wüstenrot, a.s., schválilo zmenu obchodného mena spoločnosti na Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

Adresa:

WüSTENROT poisťovňa, a.s.

Karadžičova 17

825 22 Bratislava 26

Kontakty:

Zákaznícka linka: 0850 60 60 60

Zákaznícka linka zo zahraničia: (+421) 2 33 068 800 (Pon – Pia, 08:00 -17:00)

Hlásenie škôd: (+421) 2 33 068 805 (Pon – Pia, 08:00 -18:00)

Asistenčná služba: (+421) 2 33 068 805

E-mail: infopoistovna@wuestenrot.sk

Web: www.wuestenrot.sk