Ako na zrušenie poistky?



Výberu správneho poistenia predchádza veľa vybavovačiek, papierov a zdĺhavého čakania. A ani zrušenie poistky nie je výnimkou. Pripravili sme pre vás pár overených tipov, ako vypovedať poistnú zmluvu bez problémov.

Preštudujte si zmluvné podmienky

Ak sa už rozhodnete pre zrušenie poistky, najprv si poriadne preštudujte svoju poistnú zmluvu a všetky zmluvné podmienky. Tento krok je dôležitý najmä preto, aby ste v poisťovni nezažili trápnu situáciu, keď vám pracovník poisťovne na adresu vášho nechápavého pohľadu povie vetu: "Ale v zmluve to máte jasne stanovené." To, čo je v zmluve, je platné a ak ju chcete zrušiť, uistite sa, že vo vašich papieroch nie sú podmienky, ktoré by vám to mohli skomplikovať.

Pripravte si žiadosť

Byrokracii sa nikdy celkom nevyhnete. Ale postup pre zrušenie poistky si môžete uľahčiť. Pripravte si vopred žiadosť o výpoveď poistenia, ktorá musí obsahovať vaše meno, adresu, číslo poistnej zmluvy, ktorú chcete zrušiť a stručný dôvod zrušenia poistenia. Pri každom type poistenia je to rôzne, uvedieme príklady.

Dôvody pre zrušenie životného poistenia:

  1. do 2 mesiacov od uzatvorenia (bez udania dôvodu)
  2. odstúpenie od zmluvy do 30 dní od uzatvorenia
  3. zrušenie poistnej zmluvy s výplatou odkupnej hodnoty
  4. odmietnutie plnenia poisťovateľom
  5. dožitie konca poistenia

Ako je to s PZP a havarijným poistením?

Výpoveď PZP sa striktne riadi občianskym zákonníkom a ustanoveniami Zákona o povinnom zmluvnom poistení. PZP sa môže vypovedať písomnou formou a doručením do poisťovne najneskôr 6 týždňov pred výročným dňom (koncom poistného obdobia), ktorým môže byť technický alebo kalendárny rok. Do 2 mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy môžu vypovedať poistnú zmluvu obidve strany (poisťovňa aj poistník). Tiež aj nezaplatením poistného zo strany poistníka – prvej alebo celej čiastky do 3 mesiacov od jeho splatnosti alebo pri ďalšej čiastke do 1 mesiaca od výzvy na úhradu. Pri PZP, ako aj pri Havarijnom poistení môžete zrušiť poistku pri vyradení z evidencie, pri predaji vozidla atď.

Zrušenie iných poistení

V prípade poistenia zodpovednosti zamestnanca, môžete poistku zrušiť v prípade, že ide o zmenu zamestnávateľa či ukončenie pracovného pomeru. Pri poistení osôb, ako je cestovné či životné poistenie, môže byť dôvodom aj úmrtie poistenej osoby a pri poistení nehnuteľnosti a domácnosti môžete zrušiť poistku v prípade, ak sa zmení vlastník nehnuteľnosti.

Uvažujete o zmene PZP? Staňte sa naším fanúšikom na facebookovej stránke a vzor žiadosti o výpoveď poistnej zmluvy PZP vám pošleme zdarma!

X-poistenie na Facebooku