O spoločnosti

O nás

x-poistenie s.r.o. je pro klientsky orientovaná firma, ktorá prináša komplexnosť informácii v oblasti poistenia. Firma x-poistenie s.r.o. sa zaoberá nezávislým poradenstvom a sprostredkovaním finančných produktov.

Cieľ firmy je prinášať klientom komplexné informácie v oblasti produktov a služieb. Prioritou firmy je zabezpečovať pre našich klientov kvalitný a dlhodobý servis. Na slovenskom trhu sme registrovaný ako Podriadení finančný agent, čo nám dáva možnosť vybrať objektívne riešenia pre klienta. Spoločnosť tvorí kolektív ľudí s dlhoročnou praxou v poisťovacom sektore.

x-poistenie, s.r.o. je spoločnosť oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie a poskytovať finančné služby v zmysle Zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sektoroch: Poistenie a zaistenie a Poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov

Firma x-poistenie s.r.o. je registrovaná ako podriadení finančný agent u Samostatného finančného agenta Sviss Life Select Slovensko, a.s.