Ako prihlásiť nové vozidlo do evidenciePrihlásenie vozidla do evidencie sprevádza presný postup. Ako prvé musíte na dopravnom inšpektoráte predložiť potvrdenie o uzatvorení povinného zmluvného poistenia. Vyplýva to zo zákona, ktorý hovorí, že každé vozidlo, ktoré má evidenčné číslo, musí byť platne poistené, a to aj vtedy, ak ho máte iba zaparkované v garáži.

Povinné zmluvné poistenie si môžete vybrať rýchlo a jednoducho v sekcii Poistenie vozidiel na našej webovej stránke. Online kalkulačka vám umožní v priebehu niekoľkých minút vidieť ponuky poisťovní na jednom mieste a zmluvu PZP uzatvoriť jednoducho online. Tá vám príde obratom na e-mailovú adresu spolu s dočasnou bielou kartou.

Hotovo? Tak, ak už máte PZP vybavené, môžete sa pustiť do procesu prihlásenia auta do evidencie.

Policajný zbor SR na svojej webovej stránke uvádza, že: „Vlastník vozidla, ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, je povinný osobne toto vozidlo prihlásiť do 15 dní po jeho nadobudnutí."

Ak prihlasujete nové vozidlo do evidencie, musíte preukázať svoju totožnosť a predložiť:

 • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,
 • osvedčenie o evidencii časť II,
 • doklad o nadobudnutí vozidla - faktúra, leasingová zmluva,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list,
 • prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená),
 • overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti,
 • ak sa prihlasuje vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES, je potrebné predložiť tzv. COC doklad (certifikát o konformite); tento doklad nie je potrebné predložiť, ak ho zaslal predajca vozidla prostredníctvom elektronickej služby,
 • správny poplatok,
 • tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je ďalší poplatok vo výške 30 €.

Celý proces urýchľuje elektronický portál, ktorý spustilo Ministerstvo vnútra. Aby ste ho mohli používať, potrebujete čítačku čipových kariet, občiansky preukaz s čipom a zaručený elektronický podpis. Portál je prehľadný, ľahko sa na jeho stránke zorientujete. Dokonca si na ňom môžete zabezpečiť aj časenku na Dopravnom inšpektoráte.

Zdroj: PZ SR

Vybrať PZP