Čo všetko kryje havarijné poistenie?Poistné zmluvné poistenie (PZP) je pre každé vozidlo pravidlom. Naopak havarijné poistenie predstavuje dobrovoľné poistenie vozidla. Ide o žolíka pri dopravnej nehode alebo inej nečakanej udalosti. Havarijné poistenie kryje rôzne riziká a záleží len na vás ako si ho “vyskladáte”.

PZP pri nehode nestačí

PZP kryje len škody spôsobené vaším vozidlom inému vozidlu. To znamená, že úhradu škody na vašom vozidle si hradíte sami. A tu prichádza na rad havarijné poistenie:

  • zabezpečuje úhradu škody aj na vašom vozidle, ak ste nehodu spôsobili vy
  • kryje aj iné udalosti, ako je krádež, živelné pohromy a vandalizmus

Od čoho závisí cena havarijného poistenia?

Cena havarijného poistenia závisí od základného a dodatkového poistenia. Narozdiel od PZP má havarijné poistenie mnoho variácií. Každá poisťovňa ponúka iné kombinácie a preto je dôležité vybrať si poistenie na mieru. Napríklad poškodenie vozidla hlodavcami môže byť v jednej poisťovni kryté a v druhej nie. Cena závisí aj od spoluúčasti. Spoluúčasť je miera klienta akou sa zúčastní na vzniknutej nehode. Čím je nižšia, tým bude poistenie drahšie. Poistenie potom prepláca opravu vozidla po odrátaní spoluúčasti.

Nespoliehajte sa vždy na havarijné poistenie

Pred uzatvorením poistenia si dobre prečítajte celú zmluvu. Havarijné poistenie neuhradzuje škody, ak:

  • ide o vami úmyselné poškodenie vozidla
  • sa vozidlo používa pri páchaní trestnej činnosti
  • sú škody spôsobené vojnovými udalosťami či nepokojmi v krajine
  • vodič jazdí pod vplyvom alkoholu alebo bez vodičského preukazu


Ceny havarijného poistenia si môžete bezplatne porovnať tu. V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na zákaznícku linku info@x-poistenie.sk.Ďalšie aktuality