Havarijné poistenie ČSOB

  • 50% bonus za bezškodový priebeh pre vozidla do 35 000€
  • 5% zľava za ročnú platbu
  • Obchodná zľava až do 30%
  • Zľava za vek vozidla a spoluúčasť
  • Možnosť si vybrať fixnú spoluúčasť
  • Vernostná zľava za iný produkt v ČSOB poisťovni a.s.
  • Asistenčné služby nonstop