Komunálna poisťovňa

Spoločnosť

Pre všetko, na čom záleží

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 19. októbra 1993 a svoju činnosť oficiálne zahájila 1. januára 1994. Jej poslaním je poskytovať klientom produkty a služby v oblastiach životného poistenia, poistenia motorových vozidiel a majetku občanov, zodpovednostného poistenia a tiež v oblasti poistenia priemyselných rizík. V pomerne rýchlom čase si vybudovala silné putá na komunálnu klientelu, ktorá dodnes tvorí jeden zo základných kameňov podnikania.

K výraznej zmene v spoločnosti došlo po akvizícii v roku 2001, kedy sa poisťovňa stala súčasťou silnej medzinárodnej finančnej a poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group. Začlenenie do tejto finančnej skupiny sa v KOMUNÁLNEJ poisťovni odzrkadlilo na náraste a intenzite obchodných aktivít a celkovom smerovaní spoločnosti v ostatných rokoch.

Svoje služby poskytujeme prostredníctvom rozvinutej obchodnej siete rozdelenej na 7 riaditeľstiev a 67 obchodných miest so sídlami vo všetkých regiónoch Slovenska. Zamestnávame viac ako 400 interných zamestnancov a spolupracujeme s viac ako 800 sprostredkovateľmi poistenia.

Adresa:

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Štefániková 17

811 05 Bratislava

Kontakty:

Zákaznícka linka: 0800 112 222

Hlásenie škôd: 0850 111 566

Asistenčná služba SR: 18 118

Asistenčná služba zo zahraničia: (+421) 2 6353 2236

Web: www.kpas.sk

E-mail: info@kpas.sk