Havarijné poistenie Generali

  • Výhodnejšie sadzby za vek klienta, región, vozidlo atď.
  • Bonus za bezškodový priebeh až do 50%
  • 5% za ročnú platbu
  • Možnosť získať dodatočný bonus pri jazde bez nehôd
  • Poistenie náhradného vozidla na 3 dni ZADARMO
  • Asistenčné služby 24h denne ZADARMO
  • Uzatvorenie zmluvy aj na diaľku bez potreby jej podpisovania