PZP poistenie Kooperativa

  • bonus za bezškodový priebeh až do 60 %
  • Dva balíky limitov plnenia PARTNER a EUROPARTNER
  • v cene PZP je poistenie úrazu vodiča a posádky do 3 320 € na každého člena posádky
  • v cene PZP (osobné/úžitkové vozidla do 3,5t) je krytá batožina do 500€
  • zľava 3% pri ročnej platbe
  • neuplatňujú amortizáciu pri poistnom plnení sa uhradí škoda v plnej výške
  • asistenčné služby 24h. denne, podľa typu poistného krytia