Havarijné poistenie Uniqa

  • Až 50% bonus za bezškodový priebeh
  • Nulová spoluúčasť
  • Prvá škoda bez vplyvu na bonus
  • Možnosť pripoistiť pozáručný servis, poruchy vozidla, čelné sklo
  • Totálna škoda až keď kalkulované náklady prevýšia trhovú cenu vozidla
  • Asistenčné služby 24h denne
  • Pripoistenie neobmedzená výška limitu opráv
  • partnerské autoservisy