PZP poistenie Uniqa

  • poisťovňa priznáva bonus za bezškodový priebeh do 50 %
  • ročné a štvrťročné splátky bez navýšenia
  • výhodné sadzby pre klientov z malých obcí a pre klientov nad 29 rokov
  • 20% zľava pre ZŤP
  • asistenčné služby UNIQA Assistance v cene PZPzákladná asistencia, možnosť si dopoistiť rozšírenú asistenciu
  • možnosť dojednať si doplnkové pripoistenia: čelné sklo, batožina, náhradné vozidlo, atď.
  • len pre osobné a nákladné vozidlá do 3,5 t